top of page

Dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter vagyok. 

Itthon és külföldön több helyen képződtem és dolgoztam.

Szűkebb szakmámban a hiperaktivitás és figyelemzavar területén, valamint a velük gyakran együtt futó működészavarok - eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló társuló tünetegyüttesek ill. másodlagosan kialakuló kórképek - terén mélyítettem el leginkább ismereteimet, és szereztem gyakorlati tapasztalatot.

Célom praxisomban korszerű tudományos és klinikai ismereteknek és irányelveknek megfelelő ADHD ellátás nyújtása, az ADHD-val érintett népesség életminőségének és sorsának jobbítása,

segíteni a hozzám fordulóknak az élet különböző területein megküzdeni nehézségeikkel: túllépni rajtuk, ha pedig az kell, a lehető legjobb módon hordozni őket. 
Segíteni abban, hogy megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, ezt a tudást hatékonyan tudják használni céljaik elérésére, és ez úton életük boldogabb és teljesebb legyen.

Tanulmányaimat a Marosvásárhelyen, Pannonhalmán, Budapesten, Rómában és Edinburgh-ban végeztem.

Munkámat orvosként a Semmelweis Egyetem II. Női Klinikájának Koraszülött Intenzív Centrumában kezdtem, három év után a klinikáról a Peter Cerny Koraszülött Mentőhöz, majd a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházába mentem dolgozni.

Első szakképesítésemet itt szereztem meg csecsemő- és gyermekgyógyászatból.

Közben voltam ösztöndíjas a Leuveni Katolikus Egyetemen, tanulmányoztam a holland egészségügyi ellátórendszert, utána szereztem egy másod-diplomát a Lateráni Egyetemen, Rómában párkapcsolat, házasság és család témában.
Hat évet dolgoztam vezető auditori képzés után a minőségfejlesztés területén az SGS keretein belül.

Két és fél év Róma után gyermek és ifjúsági pszichiáterré képződtem a Vadaskertben, Dr. Fohn Mártánál, Dr. Németh Attila felnőtt osztályán, ill. a Bethesdában. 2001-ben szereztem meg ezt a második szakvizsgámat.

Az emberekkel való foglalkozást még egyetemistaként kezdtem, a telefonos krízis intervencióban, ennek szabad interakciós gyakorlati képzésére épült aztán a pszichodráma, pár és családterápia, videó-tréning, motivációs interjú, a stratégiás coaching, ill. legújabban sématerápiás képzésem.

Több kiváló szakemberrel dolgozhattam együtt, néhányuktól személyes segítséget is kaphattam.

Oktattam egyetemistákat, egészségügyi szakiskolásokat, nappali és posztgraduális kurzusokon több intézményben és több szakterületen (pszichopatológia, gyermekpszichiátria, szociál-pszichológia, pasztorál-pszichológia). Néhány évig emellett tréninggel és coaching-gal is foglalkoztam.

Az itthon kezdett munkámat négy és fél éven át Skóciában folytattam, ahol három megye, három Gyermek Mentálhigiéniás Szolgálatában, multi-diszciplináris teamek élén, vezető szakemberként (Consultant CAP) kamatoztathattam és tovább fejleszthettem itthoni tapasztalataimat, az általános gyermekpszichiátriai járóbeteg ellátás területén. Új megoldásokat, új rendszereket, új szemléletmódot tanultam.

Közben új szakmával bővült a felnőttekkel való foglalkozásom területe.
Egyrészt Stratégiás Intervenciós Coachingot tanultam (Anthony Robbins-tól & Cloe Madanes-től), másrészt az Edinburgh-i Queen Margaret Egyetemen szereztem még egy Master diplomát Clinical Leadership, azaz eü. vezetői szakirányon.

Vezetői, szervezői feladatot fenti tapasztalataimra építve mertem vállalni, a Bethesda Gyermekkórház keretei között, a vezetőség támogatásával és szakembergárdájával együtt 2013 őszén létrehoztuk az ADHD Szakambulanciát, ahol az eltérő idegrendszeri fejlődésmenet több jellegzetes tünetegyüttesétől szenvedő gyermekekkel és családjukkal foglalkozunk, csapatmunkában, több szakterület tudására, széles terápiás palettára támaszkodva. Ezzel párhuzamosan 2014-ben elindítottam és 2020 augusztusáig vezettem a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet ADHD Laborját. Az oda kifejlesztett ADHD Quantum Plus Programot hoztam át a GRAN'DIO Magánrendelőbe.

bottom of page